Taal document

Datum

19 okt 2011

Documentsoort

Rapporten

Land

Trefwoord

Social Media
Risicogroep
Sexting
Kinderporno(grafie)

Organisatie

Sociaal Cultureel Planbureau

Rapport Sociaal Cultureel Planbureau: Kinderen & Internetrisico's

Datum

19 okt 2011

Dit rapport beschrijft meerdere risico’s en negatieve ervaringen onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland. Vier belangrijke vormen van online risico’s worden hierin beschreven:

− het zien van pornografische beelden;

-  het ontvangen van seksuele toespelingen (sexting);

− het ontmoeten van onbekenden na online contact;

− online gepest worden (cyberpesten).

Steeds geeft het rapport aan welk deel van de jongeren hiermee te maken heeft gehad en of dit als negatief is ervaren. Ook is onderzocht of jongeren vaardig genoeg zijn om ongewenste ervaringen te vermijden en of ouders, docenten en leeftijdgenoten doeltreffend hulp kunnen bieden.