Taal document

Datum

04 apr 2014

Documentsoort

Vreemdelingenrecht

Trefwoord

Voortgezet verblijf
Besnijdenis
Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Organisatie

Raad van State

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2014:1203, 4 april 2014

Datum

04 apr 2014

De Raad van State overweegt:

'Het besluit, zoals hiervoor onder 4.2. weergegeven, geeft er, anders dan de vreemdeling betoogt, voorts geen blijk van dat de staatssecretaris zich, bezien in het licht van artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van het kind van de vreemdeling. Het betoog van de vreemdeling dat een buiten het huwelijk geboren kind het risico loopt bij zijn moeder te worden weggenomen en het besluit daarom in strijd is met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden leidt niet tot een ander oordeel, nu, zoals de staatssecretaris terecht heeft overwogen, de vreemdeling dit niet heeft onderbouwd. De beroepsgrond faalt.'