Taal document

Datum

01 nov 2007

Documentsoort

Rapporten

Trefwoord

Rechtmatig verblijf
Artikel 273f lid 1, sub9
Opvang
Rechtspositie

Organisatie

WODC

Positie van slachtoffers van mensenhandel

Datum

01 nov 2007

Dit rapport bevat een eerste meting, de nulmeting, van de Monitor Mensenhandel. Deze monitor richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Het onderzoek is uitgewerkt in zes thema's: signalering, toegang tot de B9-regeling, rechtshulp en strafrechtelijke procedure, opvang en huisvesting, gezondheidszorg, scholing en arbeid, en terugkeer en voortgezet verblijf.