Taal document

Datum

08 mei 2017

Documentsoort

Kamerstukken

Land

Trefwoord

Loverboyproblematiek

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Opbrengst Internationale Expertmeeting ‘Wat werkt’ in de zorg voor meisjes, slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Datum

08 mei 2017

Op 7 april 2017 heeft het NJi in opdracht van VWS, een internationale expertmeeting georganiseerd over 'wat werkt' in de specialistische zorg voor meisjes, die slachtoffer zijn van loverboys/mensenhandel. Deelnemers waren managers en teamleiders van nagenoeg alle specialistische zorgaanbieders die een behandelaanbod voor de meisjes uitvoeren en daarnaast een aantal vertegenwoordigers van gemeenten en landelijke branche organisaties. Aanleiding was de ontwikkelde landelijke aanpak voor loverboy/mensenhandelslachtoffers van de Commissie Azough. Het in deze aanpak ontwikkelde kwaliteitskader voor de behandelaanpak door specialistische zorgaanbieders, vroeg om een reflectie- en ijkmoment. Waar staan we nu en wat is er nodig om de kennisontwikkeling een stap verder te brengen. Belangrijk doel is om revictimizatie zo veel mogelijk terug te dringen; een veel voorkomend probleem bij deze meisjes.