Taal document

Datum

19 nov 2008

Documentsoort

Brieven

Organisatie

Raad van de Europese Unie

Ontwerp-besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken : nota

Datum

19 nov 2008

Volledige titel: Ontwerp-besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken : nota I/A punt addendum.