Taal document

Datum

23 jun 2016

Documentsoort

Overheidspublicaties

Land

Trefwoord

Mensenrechten
Kinderarbeid
Mensenhandel
Migration
Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
Vrouwenhandel
Preventie

Organisatie

Tweede Kamer

Mensenrechtenrapportage 2015

Datum

23 jun 2016

In 2015 heeft het kabinet hard gewerkt aan een post-2015 Ontwikkelingsagenda waarin mensenrechten centraal staan. Deze rechtenbenadering is onder meer tot uiting gekomen in subdoel 8.7, waarin naast het uitbannen van gedwongen arbeid en mensenhandel ook de beëindiging van alle vormen van kinderarbeid uiterlijk in 2025 ten doel wordt gesteld.