Taal document

Datum

01 jan 2003

Documentsoort

Ministeries en Uitvoeringsorganisaties

Thema

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Memorie van Toelichting art 273a (oud) SR, 29 291, 2003-2004 nr 3.

Datum

01 jan 2003

Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. Toelichting bij artikel 273f Wetboek van Strafrecht.