Taal document

Datum

01 apr 2015

Documentsoort

Brochures/jaarverslagen

Land

Trefwoord

Kinderporno
Integriteit van de kinderen
Risicogedrag van kinderen op internet
Seksueel misbruik

Organisatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2014

Datum

01 apr 2015

Kinderen en jongeren hebben het recht op te groeien in een veilige omgeving. Seksueel misbruik van kinderen is ontoelaatbaar.

De Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet (hierna: het Meldpunt) stelt zich tot doel seksueel kindermisbruik te bestrijden, zoals verankerd in het Internationale Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. Het Meldpunt behandelt sinds haar oprichting in 1996 meldingen over de verspreiding van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik op het internet. In 2014 ontving het Meldpunt 28.960 meldingen.

Het Meldpunt voert verder een drietal projecten uit, die alle gericht zijn op het bestrijden en het voorkomen van (online) seksueel kindermisbruik.

Helpwanted.nl - Kinderen, jongeren en opvoeders kunnen hier online seksueel misbruik melden via het meldformulier of via de chat. Voor opvoeders is er een telefoonnummer.

Meldkindersekstoerisme.nl – Iedereen die vermoedens van kindersekstoerisme heeft, kan deze melden via het online meldformulier.

Stop it Now! – Mensen die seksuele gevoelens voor kinderen hebben of mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving met deze gevoelens, kunnen terecht bij de anonieme telefonische hulplijn.