Taal document

Datum

23 feb 2017

Documentsoort

Publicaties

Trefwoord

West-Afrikaanse mensenhandel

Organisatie

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

Landenrapport: Guineese slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Datum

23 feb 2017

Onder de sluier van de groeiende vluchtelingenstroom die de afgelopen jaren op gang is gekomen, brengen mensenhandelaren steeds meer West-Afrikaanse meisjes en vrouwen Europa binnen. Deze verhoogde instroom betreft in Nederland met name meisjes en vrouwen uit Nigeria, Guinee en Sierra Leone. Om deze groeiende groep slachtoffers van mensenhandel zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en zo goed mogelijk bij te kunnen staan in zorg, procedure en beleid heeft het CKM een nadere literatuurstudie naar deze groep gedaan, ondersteund door informatie verkregen van sleutelrespondenten en slachtoffers zelf.