Taal document

Datum

29 mei 2013

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

kst-32317-173 JBZ-Raad : brief van de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Datum

29 mei 2013

Bevat de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 6–7 juni 2013 in Luxemburg.

Ook kst-32317-CU