Taal document

Datum

25 mrt 2013

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

kst-32317-168 JBZ-Raad : brief van de Minister en de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie

Datum

25 mrt 2013

Ook gestuurd aan de Eerste Kamer onder de codering kst-32317-CR