Taal document

Datum

21 mrt 2011

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

kst-32211-60 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) : brief van de Minister van Veiligheid en Justitie

Datum

21 mrt 2011

Betreft de strafbaarstelling van de klant en een reactie op op het amendement op stuk nr. 25 van de leden Gesthuizen en Arib en andere amendementen.