Taal document

Datum

13 dec 2013

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Trefwoord

Kinderhandel
Kindersekstoerisme
Kinderporno(grafie)
Strafmaat
Maatregel ( bijkomend bij strafoplegging)
Grooming

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

kst-31015-95 Kindermishandeling: brief van de Minister van Veiligheid en Justitie

Datum

13 dec 2013

Betreft de voortgang van de aanpak van kinderpornografie en kindersekstoerisme.