Taal document

Datum

01 nov 2013

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Veiligheid en Justitie

kst-29521-213 Nederlandse deelname aan vredesmissies: brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking en van Veiligheid en Justitie

Datum

01 nov 2013

Betreft het besluit van het kabinet een Nederlandse bijdrage te leveren aan de UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA).