Taal document

Datum

14 dec 2011

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

kst-28638-48 Mensenhandel : brief van de Minister van Veiligheid en Justitie

Datum

14 dec 2011

Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.