Taal document

Datum

17 jan 2013

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Defensie

kst-27925-469 Bestrijding internationaal terrorisme : brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, van Defensie en voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum

17 jan 2013

Betreft de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden oktober, november en december 2012 en de kwestie rond de buiten Kunduz geplaatste agenten.