Taal document

Datum

07 mei 2009

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Trefwoord

Seksueel misbruik
Minderjarige

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse zaken

kst-22112-860 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie : brief van de Staatsecretaris van Buitenlandse Zaken

Datum

07 mei 2009

Betreft het aanbieden van vijf fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): fiche vijf Kaderbesluit inzake bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.