Taal document

Datum

07 nov 2011

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse zaken

kst-22112-1253 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie : brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Datum

07 nov 2011

Betreft aanbieding fiches: Mededeling over de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken binnen het Oostelijk Partnerschap, en: Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU bestanden 2012 (kamerstuk 22 112, nr. 1254).