Taal document

Datum

02 mei 2011

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse zaken

kst-22112-1166 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie : Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Datum

02 mei 2011

betreft aanbieding commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie:  Fiche 3: Mededeling EU-kader nationale Roma-strategieën.