Taal document

Datum

21 mei 2013

Documentsoort

Ministeries en Uitvoeringsorganisaties

Trefwoord

Politie
Opsporingsmethodieken

Organisatie

Korps landelijk politiediensten (KLPD)

Korpsmonitor Prostitutie en Mensenhandel 2012

Datum

21 mei 2013

De Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie maakt het presteren van de politie op deze beleidsterreinen inzichtelijk. Het verschaft inzicht hoe het werkproces binnen de politie en samenwerking met de ketenpartners verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij worden vier hoofdaandachtsvelden gewogen: organisatie, toezicht, informatie en opsporing.