Taal document

Datum

30 mei 2013

Documentsoort

Rapporten

Land

Organisatie

Defence for Children
Unicef Nederland
ECPAT

Kinderhandel in Nederland

Datum

30 mei 2013

'Kinderhandel in Nederland, De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers' is een rapport opgesteld door UNICEF Nederland en Defence for Children - ECPAT. In het rapport wordt de stand van zaken rond bestrijding en aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland beschreven. 

Het onderzoek is een update van het rapport 'Inzicht in uitbuiting' (2005). Positieve punten uit het rapport zijn de verbetering van de opsporing en vervolging van mensenhandelaren en de versterking van de samenwerking tussen verschillende ketenpartners. Een negatief punt is dat minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland niet goed in beeld zijn. In het mensenhandelbeleid wordt niet specifiek rekening gehouden met de belangen en behoeften van minderjarige slachtoffers.