Taal document

Datum

29 jun 2017

Documentsoort

Kamerstukken

Land

Trefwoord

Mensenhandel

Organisatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamerbrief over toezeggingen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het gebied van Mensenhandel

Datum

29 jun 2017

Brief van staatssecretaris Dijkhof aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over een aantal ontwikkelingen op het gebied van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in relatie tot mensenhandel. Daarmee komt hij tegemoet aan een aantal toezeggingen die door de minister van Veiligheid en Justitie, zijn ambtsvoorganger en hemzelf zijn gedaan.