Taal document

Datum

19 jun 2018

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Trefwoord

Aangiftebereidheid
Slachtoffers
Seksuele uitbuiting
Zedendelict
Integrale aanpak mensenhandel

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Kamerbrief over de aangiftebereidheid van slachtoffers van seksuele uitbuiting

Datum

19 jun 2018

In deze brief reageert de Minister van Justitie en Veiligheid op het bericht dat slachtoffers van zedendelicten en mensenhandel amper aangifte doen. Het Kabinet zal na de zomer een plan van aanpak mensenhandel naar de Kamer sturen, waarin maatregelen om het melden en doen van aangifte zijn opgenomen. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het verbeteren van de signalering en ondersteuning van slachtoffers. In de brief worden een aantal initiatieven genoemd die inzetten op het verhogen van de aangiftebereidheid van de slachtoffers. De inhoud van het rapport van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) zal ook worden betrokken in de voorbereidingen van het integrale plan van aanpak van mensenhandel. Daarnaast zal de politie naar aanleiding van de aanbevelingen uit dit rapport een pilot starten met als doel minderjarige slachtoffers van mensenhandel te stimuleren aangifte te doen.