Taal document

Datum

22 mei 2015

Documentsoort

Overige documenten overheid

Trefwoord

Arbeidsuitbuiting

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Inspectie SZW: Jaarverslag 2014

Datum

22 mei 2015

De huidige situatie op het domein van de Inspectie SZW is misschien het beste te duiden vanuit ontwikkelingen als flexibilisering, arbeidsmigratie en het opvangen van de gevolgen van de crisis. Problemen worden complexer en indringender en de roep om toezicht neemt toe. De overheid decentraliseert verantwoordelijkheden en treedt tegelijkertijd harder op. Daarop speelt de Inspectie in met risicogericht toezicht, effectief optreden en signalering.