Taal document

Datum

19 jan 2016

Documentsoort

Rapporten

Land

Trefwoord

Arbeidsuitbuiting
Opsporingsindicaties
Opsporingsmethodieken

Organisatie

Arbeidsinspectie
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Inspectie SZW: Jaarplan 2016, aanpak arbeidsuitbuiting

Datum

19 jan 2016

De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft in haar jaarplan in grote lijnen de activiteiten beschreven die de Inspectie in 2016 wil uitvoeren. Eén van de themagerichte programma's die naar voren komt is die van de aanpak van arbeidsuitbuiting. De Inspectie wil met het programma Arbeidsuitbuiting een betere en structurele bijdrage leveren aan de aanpak hiervan in Nederland.

Dit gaat de Inspectie onder andere doen door het verzamelen en analyseren van informatie uit de inspecties. Dat moet ertoe moet leiden dat: 'de Inspectie intelligenter kan sturen met kennis en informatie bij de aanpak van arbeidsuitbuiting; risicoanalyses de bestrijding van arbeidsuitbuiting verbeteren; samenwerking bij de aanpak van arbeidsuitbuiting verbetert; en haar capaciteit bij de aanpak van arbeidsuitbuiting slimmer inzet', aldus het jaarplan.