Taal document

Datum

01 nov 2015

Documentsoort

Brochures/jaarverslagen

Trefwoord

Slachtoffer
Slachtofferrechten

Informatiebrochure omtrent de Benelux-samenwerking ter bejegening van slachtoffers van mensenhandel

Datum

01 nov 2015

Mensenhandel is een misdrijf waarbij het slachtoffer een bijzondere plaats krijgt toebedeeld. Wanneer er, in dossiers omtrent dit slachtoffer, een grensoverschrijdend aspect vasthangt aan de specifieke opvang of hulpverlening van dit slachtoffer, aan het politioneel of strafrechtelijk onderzoek of aan de verblijfs- en terugkeerprocedure, is kennis omtrent elkaars manier van werken van essentieel belang. Deze kennis laat toe om op een grensoverschrijdende en geïntegreerde manier samen te werken.

Ten eerste illustreren enkele praktijkvoorbeelden in deze brochure het toepassingsgebied van deze grensoverschrijdende samenwerking. Deze brochure wil verder de betrokken actoren binnen de BENELUX, die in hun dagelijkse praktijk rechtstreeks in contact komen met het slachtoffer van mensenhandel en die betrokken zijn in voornoemde dossiers, volop ondersteunen door hen essentiële informatie te verstrekken omtrent:

· de elementen tot strafbaarstelling van mensenhandel in elk van de drie landen;
· de rechtstreeks betrokken actoren en,
· het nationaal verwijzingsmechanisme of andere wijzen van opvang en bijstand van het slachtoffer van mensenhandel.

Om deze Benelux-samenwerking volop te implementeren wordt tot slot per land een contactlijst van de betrokken actoren aangereikt. Op die manier wordt een netwerk van contactpunten opgericht die de betrokken actoren toelaat om zelf samenwerkingsverbanden te leggen die op maat van het specifieke dossier zijn toegesneden. Het is dus geenszins de bedoeling om in de plaats van de actoren te treden.