Taal document

Datum

03 dec 2013

Documentsoort

Handelingen

h-tk-20132014-31-27 Stemmingen moties Begroting Koninkrijksrelaties

Datum

03 dec 2013

Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16).