Taal document

Datum

21 mrt 2012

Documentsoort

Handelingen

Trefwoord

Arbeidsuitbuiting

h-tk-20112012-58-6 Registratieplicht intermediairs

Datum

21 mrt 2012

Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32872); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van een Richtlijn betreffende uitzendarbeid (32895).