Taal document

Datum

05 nov 2011

Documentsoort

Handelingen

h-tk-20092010-21-1755 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (32123 VI).

Datum

05 nov 2011