Taal document

Datum

20 mrt 2015

Documentsoort

Strafrecht

Thema

Land

Trefwoord

Ontneming

Organisatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2015:2047, 20 maart 2015

Datum

20 mrt 2015

Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] veroordeeld tot straf. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft genoten legt het Hof veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €866.160,00 (achthonderdzesenzestigduizend honderdzestig euro).