Taal document

Datum

01 mrt 2010

Documentsoort

Rapporten

Trefwoord

Kinderarbeid
Kinderhandel

Organisatie

Terre des Hommes Nederland

The Future of Child Labour; Study of the worst forms of child labour in Bolivia, India, Kenya, Peru, Tanzania and Uganda

Datum

01 mrt 2010

Studie naar de ernstigste vormen van kinderarbeid in Bolivia, India, Kenia, Peru, Tanzania en Uganda.