Taal document

Datum

06 dec 2016

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Trefwoord

Koninklijke Marechaussee
Mensenhandel

Organisatie

Tweede Kamer

Functioneren Koninklijke Marechaussee Mensenhandel, 29-11-16

Datum

06 dec 2016

Op 29 november 2016 heeft minister Van der Steur een brief geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In deze brief informeert hij over de wettelijke taken en bevoegdheden van de Koninklijke Marechaussee in relatie tot de aanpak van mensenhandel en over het overleg dat hij met de Koninklijke Marechaussee, de politie en het Openbaar Ministerie heeft gevoerd. De minister geeft aan dat er (opnieuw) afspraken zullen worden gemaakt tussen de politie en de Koninklijke Marechaussee om de samenwerking bij de aanpak van mensenhandel te verduidelijken. Indien blijkt dat deze herbevestiging en aanscherping van afspraken niet goed mogelijk zijn vanwege de complexiteit, zal er naar andere alternatieven worden gekeken. De minister eindigt zijn brief met de mededeling dat een wijziging van de Politiewet 2012 niet is uitgesloten.