Taal document

Datum

01 feb 2016

Documentsoort

Europese Unie

Thema

Trefwoord

Asielzoeker
Vluchtelingen
Mensenhandel
Vrouwen

Organisatie

Europees Parlement

Female refugees and asylum seekers: the issue of integration

Datum

01 feb 2016

In het rapport wordt gewezen op het belang van gericht integratiebeleid in de lidstaten met betrekking tot de positie van vrouwelijke asielzoekers, in het bijzonder op het terrein van gendergerelateerd geweld en mensenhandel, genderspecifieke gezondheidszorg, taalonderwijs, huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt. Het rapport biedt ook een overzicht van good practices op deze terreinen in verschillende lidstaten en de mogelijkheden voor het aanwenden van Europese fondsen.