Taal document

Datum

01 nov 2009

Documentsoort

Werkdocumenten/handleidingen

Land

Trefwoord

Uitstel van vertrek

Organisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Ex ante uitvoeringstoets motie-Spekman

Datum

01 nov 2009

DGWIAV heeft de IND verzocht een ex ante uitvoeringstoets (EAUT) uit te voeren naar de objectieve, technische toetsing van de praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de motie. Daarbij dienden de uitgangspunten uit het beleidskader te worden getoetst.