Taal document

Datum

06 jun 2017

Documentsoort

Kamerstukken

Land

Trefwoord

Prostitutie
Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)

Organisatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Datum

06 jun 2017

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Tongeren (GL) en Swinkels (D66) over de versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers. Tevens gaat hij in op de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de motie-Van der Staaij (SGP) en Segers (CU) over de uitstapprogramma’s voor prostituees. In dit kader besteedt hij in het bijzonder aandacht aan de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over het bevorderen dat gemeentebesturen een beleids-visie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd.