Taal document

Datum

01 nov 2017

Documentsoort

Jurisprudentie

Thema

Land

Trefwoord

Veroordeling mensenhandel
Gevangenisstraf
schending redelijke termijn

Organisatie

Rechtbank Midden-Nederland

ECLI:NL:RBMNE:2017:5427, Rechtbank Midden-Nederland, 27 oktober 2017

Datum

01 nov 2017

Op 27 oktober 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland verdachte schuldig verklaard aan mensenhandel. Hierbij acht de rechtbank bewezen dat verdachte, deels samen, zes zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van zes vrouwen. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat verdachte de slachtoffers bleef controleren tijdens hun werk, zich niet bekommerde om hun welzijn, slachtoffers voor meerdere dagen achter elkaar prostitutiewerkzaamheden liet verrichten en dat hij op geen enkele wijze inzicht heeft getoond in het kwalijke van zijn gedrag.

Verdachte beriep zich in eerste instantie op de schending van de redelijke termijn, te weten twee jaar, wat tot vrijspraak zou moeten leiden. Naar het oordeel van de rechtbank is er in deze zaak echter sprake van bijzondere omstandigheden, te weten de ingewikkeldheid van de zaak en de omvang van het onderzoek. Hierdoor komt de redelijke termijn op drie jaar. In deze zaak is er echter sprake van een periode van vier jaar, waardoor deze overschrijding gecompenseerd dient te worden door vermindering van de op te leggen straf, volgens de rechtbank. Als de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, zou de gevangenisstraf 72 maanden zijn geworden, maar nu is het 64 maanden geworden.

De verdachte wordt veroordeeld tot 64 maanden gevangenisstraf met afrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.