Taal document

Datum

05 apr 2018

Documentsoort

Jurisprudentie

Thema

Trefwoord

Mensenhandel
Gevangenisstraf
Veroordeling mensenhandel
Gedwongen prostitutie

Organisatie

Gerechtshof Den Haag

ECLI:NL:GHDHA:2017:3648, Gerechtshof Den Haag, 9 november 2017

Datum

05 apr 2018

Op 9 november 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag het vonnis waarvan beroep bevestigd. In eerste aanleg was de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar met aftrek van voorrarrest. Daarnaast verbetert het Hof het dictum betreffende de subsidiaire straffen in geval de verdachte niet aan zijn betalingsverplichting voldoet met betrekking tot de toegewezen schadevergoeding aan de benadeelde partijen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door 5 meisjes seksuele handelingen en/of prostitutiewerkzaamheden te laten verrichten. Zowel de rechtbank Den Haag als het Hof nemen daarbij in beschouwing dat de aangeefsters op het moment dat zij de verdachte leerden kennen tussen de 18 en 21 jaar oud waren en dat zij zich in een moeilijke (thuis)situatie bevonden of uit een moeilijke (thuis)situatie kwamen. Daarnaast heeft de verdacht geprofiteerd van de opbrengsten uit de prostitutiewerkzaamheden die de aangeefsters hebben verricht.