Taal document

Datum

23 jun 2014

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Trefwoord

Bedenktijd
Aangifte
Aangiftebereidheid
B8/3

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Doorlichten Verblijfsregeling Mensenhandel

Datum

23 jun 2014

In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen:

1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf;
2. het beleidskader voor het niet kunnen meewerken aan het strafproces;
3. de drie maanden bedenktijd;
4. EU burgers en de verblijfsregeling mensenhandel;
5. minderjarige slachtoffers en de verblijfsregeling mensenhandel;
6. de verhouding tussen het reguliere traject en de asielprocedure;
7. de identificatie van slachtoffers van mensenhandel.