Taal document

Datum

01 mei 2017

Documentsoort

Jurisprudentie Internationaal

Trefwoord

Arbeidsuitbuiting
Artikel 4 EVRM

Organisatie

The European Court of Human Rights

Chowdury and Others vs. Greece - human trafficking and forced labour, no. 21884/15, 30 maart 2017

Datum

01 mei 2017

In deze zaak heeft het ECHR uitspraak gedaan over een zaak die gaat over dwangarbeid en uitbuiting van 42 Bangladeshe nationals die in Griekenland woonden en werkten op een boerderij in Manolada, Griekenland. Zij moesten van hun werkgevers de hele dag aardbeien plukken onder moeilijke fysieke omstandigheden en onder toezicht van gewapende bewakers, terwijl zij niet betaald kregen hiervoor. Het Europese Hof concludeerde dat er op basis van de werkomstandigheden en op basis van de uitbuitingsituatie sprake was van mensenhandel. Aangezien sprake was van arbeidsuitbuiting oordeelde de staat dat er sprake was van een schending van artikel 4 §2 van the European Convention on Human Rights: the prohibition of forced labour.

"Decision of the Court:

The Court held that there had been a violation of Article 4 §2 of the Convention on account of the State's failure to fulfil its positive obligations under that provision, namely to prevent the human trafficking situation complained of, to protect the victims, to conduct an effective investigation into the offences and to punish those responsible for the trafficking. "