Taal document

Datum

11 feb 2014

Documentsoort

Brochures/jaarverslagen

Trefwoord

Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring

Organisatie

FairWork

Brochure: Ondersteuning in vreemdelingendetentie

Datum

11 feb 2014

FairWork werkt sinds 2005 in vreemdelingendetentie aan verbetering van de signalering van slachtoffers van mensenhandel. Aanleiding was een onderzoek in 2004 naar de positie van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring. Dit onderzoek werd ondersteund door CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM), het Ministerie van Justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en politie. Het leidde in juli 2005 tot het rapport ‘‘ Dan moeten ze hun mond maar opendoen!’’ Slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring.