Taal document

Datum

04 apr 2017

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Trefwoord

Roma
Aanpak uitbuiting
Kinderuitbuiting

Organisatie

Tweede Kamer

Brief van Ministers over programma 'Aanpak Uitbuiting Roma Kinderen'

Datum

04 apr 2017

Na een periode van zes jaar is eind 2016 het programma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen' afgerond. De brief van de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert over de opbrengsten uit de proeftuinen en overige activiteiten. Daarnaast schetsen zij op welke wijze de samenwerking met betrokken partners wordt voortgezet.