Taal document

Datum

19 mrt 2009

Documentsoort

Brieven

Trefwoord

Asielprocedure

Organisatie

Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling

Brief van de Raad voor de Rechtspraak over advies inzake concept wetsvoorstel tot wijziging Vreemdelingenwet 2000 en ontwerp besluit tot wijziging Vreemdelingenbesluit 2000

Datum

19 mrt 2009