Taal document

Datum

04 okt 2016

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Land

Trefwoord

Roma

Organisatie

Minister van Veiligheid en Justitie

Brief van de minister van V&J over het onderzoeksteam mensenhandel 13 Oceans

Datum

04 okt 2016

Deze brief informeert over het wel of niet opheffen van een onderzoeksteam mensenhandel, genaamd 13 Oceans, dat onderzoek doet naar een viertal Europese netwerken dat Roma-kinderen zou uitbuiten.