Taal document

Datum

01 jun 2015

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Trefwoord

Kinderporno(grafie)
Kindersekstoerisme

Organisatie

Minister van Veiligheid en Justitie

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie; Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015

Datum

01 jun 2015

Met deze brief informeert de Minister van Veiligheid en Justitie de Kamer over de voortgang van de aanpak kinderpornografie en kindersekstoerisme. Hierin treft u aan een beschrijving van de algehele voortgang en de ontwikkelingen over de periode september 2014 tot aan heden.