Taal document

Datum

15 sep 2016

Documentsoort

Kamerstukken

Trefwoord

Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
Gespecialiseerde opvang

Organisatie

Tweede Kamer

Brief staatssecretaris V&J Verbetermaatregelen Beschermde Opvang

Datum

15 sep 2016

Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.