Taal document

Datum

29 feb 2016

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Trefwoord

Ontucht
Zedendelict
Jeugdprostitutie

Organisatie

Minister van Veiligheid en Justitie

Brief minister van Veiligheid en Justitie: Rechtsstaat en Rechtsorde: Zedenmisdrijven

Datum

29 feb 2016

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur met daarin zijn reactie op een aantal onderwerpen op het terrein van zedenmisdrijven, namelijk:

- digitale fenomenen van onwenselijk gedrag zoals sexting en wraakporno
- diverse kwesties rondom de bestraffing van zedenmisdrijven
- 'Herziening van zedendelicten?': onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC.