Taal document

Datum

02 jul 2015

Documentsoort

Staatscourant

Land

Trefwoord

Humanitaire gronden
Afwijzing verlenging

Organisatie

Minister van Veiligheid en Justitie

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Datum

02 jul 2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000:

'Als de referent een verblijfsvergunning heeft op tijdelijke humanitaire gronden, verband houdend met mensenhandel of eergerelateerd geweld of huiselijk geweld, dan wijst de IND de aanvraag voor een verblijfsvergunning met toepassing van artikel 3.13, tweede lid, Vb niet af op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, Vw als de referent niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.'