Taal document

Datum

22 jun 2016

Documentsoort

Overheidspublicaties

Land

Trefwoord

Vreemdelingenrecht
Verblijfsvergunning
Mensenhandel
Asiel

Organisatie

Tweede Kamer

Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juni 2016

Datum

22 jun 2016

Met deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire wordt beoogd het beleid inzake het weigeren en intrekken van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan te scherpen.