Taal document

Datum

04 mei 2016

Documentsoort

Handelingen

Trefwoord

Kindbruid
Kwetsbare mindejarigen
Kwetsbare minderheidsgroep
Minderjarige
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016)

Datum

04 mei 2016

Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016) op het bericht dat afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen.