Taal document

Datum

09 nov 2016

Documentsoort

Overheidspublicaties

Land

Trefwoord

Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)

Organisatie

Tweede Kamer

Amendement lid Segers bij vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017 (34550)

Datum

09 nov 2016

Op 7 november 2016 heeft het lid Segers een amendement ingediend met betrekking tot artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Het amendement maakt 500.000 euro extra vrij voor het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's voor prostituees.